Newsletter

Znaki umowne CMAS do porozumiewania się pod wodą

Prześlij wersję do druku na e-mail
Pod wodą nie będziesz mógł mówić, ponieważ aparat oddechowy i woda uniemożliwiają normalne prowadzenie rozmów. Możesz jednak prozumiewać się językiem płetwonurków - międzynarodowym zestawem znaków umownych do komunikowania się pod wodą, który każdy nurek powinien znać. Znakami tymi należy posługiwać się wyraźnie i jednoznacznie, tak aby uniknąć nieporozumień. Także przed samym już nurkowaniem powinieneś sprawdzić, czy Twoi partnerzy rozumieją co sygnalizujesz i na odwrót. Podajemy w takim razie zestaw znaków nurkowych, który pozwoli Tobie opanować jeden z podstawowych elementów szkolenia nurkowego. Potem będzie już z górki

CMAS Code of Diving Signals

1. ZNAKI OBOWIĄZKOWE
OK - wszystko w porządku;
czy wszystko w porządku?
Płyń do góry
Płyń w dół Brak powietrza
Otwórz mi rezerwę Coś nie w porządku
Niebezpieczeństwo, na pomoc Jestem na rezerwie
2. ZNAKI W CIEMNOŚCI
Wszystko dobrze - koła latarką w prawo.
Znaki pokazywane na większą odległość
Wszystko dobrze.
Znaki pokazywane w bliższej odległości
Coś nie w porządku    
3. ZNAKI UZUPEŁNIAJĄCE
Wskazanie swojej osoby Wskazanie innej osoby lub przedmiotu
Nakazanie zbiórki Nakaz zatrzymania wykonywanej czynności
Mam zawrót głowy Zawiąż, przymocuj
Wskazanie kierunku Pokazanie zaprzeczenia
Nakaz zwolnienia tempa wykonywanej czynności Nakaz przyspieszenia tempa wykonywanej czynności
Nakaz lub potrzeba wyrównania ciśnienia napełnienia Nie wiem o co chodzi, nie rozumiem