Kiedy potrzebny jest adwokat w sądzie?

W życiu wielu z nas zdarzają się sytuacje, które wymagają fachowej pomocy adwokata. Dotyczy to głównie spraw związanych z prawem cywilnym, jak i karnym, kiedy doszło już do skutków prawnych.

Sprawy związane z prawem cywilnym – wymóg udziału adwokata

Osoba ta jest niezbędna przy podejmowaniu czynności procesowych podczas postępowania sądowego przed Sądem Najwyższym oraz sądami niższej instancji. Obligatoryjnie przez nią musi być sporządzona apelacja oraz kasacja, wniosek o przywrócenie terminu lub wznowienie postępowania sądowego.

A w sprawach karnych i administracyjnych?

Istnieją cztery sytuacje, kiedy obligatoryjnie potrzebny jest prawnik, a mowa o:
– wniesieniu subsydiarnego aktu oskarżenia,
– złożeniu kasacji lub zażalenia na odmowę przyjęcia kasacji,
– złożeniu apelacji od wyroku, który został wydany przez sąd okręgowy,
– wniesieniu wniosku o wznowienie postępowania.
Jeśli chodzi o sprawy administracyjne, to prawnik jest potrzebny w następujących sytuacjach:
– trzeba wnieść skargę kasacyjną na wyrok z wojewódzkiego sądu administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
– trzeba wnieść zażalenie na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego,
– trzeba wnieść skargę o wznowienie postępowania administracyjnego do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Więcej informacji na kancelariaprzyjaciol.pl

Sprawy sądowe, które nie wymagają udziału prawnika

Prawo przewiduje sytuacje, które nie wymagają obecności tej osoby podczas następujących czynności sądowych:
– postępowanie o zwolnienie od kosztów sądowych,
– ustanowienie adwokata lub radcy prawnego,
– jeżeli strona postępowania sądowego, organ, przedstawiciel ustawowy lub pełnomocnik to sędzia, prokurator, notariusz albo profesor nauk prawnych,
– jeśli strona, organ lub przedstawiciel ustawowy to adwokat, radca prawny lub radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.
Należy podkreślić w tym miejscu, że skargę może złożyć doradca podatkowy, jeżeli postępowanie dotyczy spraw podatkowych.