Jak powinien wyglądać biznes plan?

jarmoluk / Pixabay

Biznes plan jest przedstawieniem szczegółowych sposobów, wyjaśnień funkcjonowania działalności, cel oraz realne wytyczne. Najważniejszy jest pomysł na biznes, co będziemy oferować klientom. Liczba stron biznesu powinna wynosić od 15 do 40, plus prognozy finansowe oraz załączniki. Pamiętaj, by informacje w dokumentach były jak najbardziej szczegółowe. Język, którym powinniśmy napisać plan musi być biznesowy, poważny, a zarazem zrozumiały dla każdego człowieka. Dokument nie może zawierać żadnych błędów stylistycznych, ortograficznych czy literówek. Powinniśmy unikać ogólnych wyrażeń, np. dużo, mało, za niedługo, prawdopodobnie. Wygląd biznes planu też ma znaczenie. Musi przyciągnąć czytelnika do szczegółowego zapoznania się z dokumentami. Wszystkie dane przewidywane powinny być realne i rzeczywiste. Tekst niech będzie przejrzysty i zachęcający do zapoznania się z nim.

Na początku powinien znaleźć się spis treści, następnie streszczenie dokumentu. To streszczenie właśnie zachęca do zapoznania reszty dokumentów. Przedstawić należy mocne, jak i słabe strony firmy. Zbyt optymistyczny plan może nie być potraktowany poważnie. Należy również pamiętać, że firmę tworzą ludzie. Z tego tytułu przedstaw pracowników, ich kwalifikacje, doświadczenia oraz osiągnięcia.