Inne

Czym zajmuje się psychologia?

Na słowo psychologia składają się dwa wyrazy pochodzące ze starogreckiego języka: psyche oznaczające duszę, ducha oraz logos znaczące słowo, myśl albo rozumowanie. Z połączenia duszy i myśli powstała nazwa nauki zajmującej się badaniem zachowania oraz […]