Dlaczego warto zaciągać kredyty studenckie?

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie bardzo często mogą liczyć na pomoc rodziców, kiedy startują w dorosłe życie. Nie każdy student wyjeżdżając z domu rodzinnego może jednak takie wsparcie otrzymać. Niekiedy konieczne jest samodzielne utrzymanie się, czego nie można łączyć ze wszystkimi kierunkami studiów. Niektóre banki w swojej ofercie posiadają kredyt dla studenta, który oferowany jest na bardzo preferencyjnych warunkach. Taki kredyt ma niewielkie koszty i jest niskooprocentowany, co przemawia na jego korzyść.

Jak można uzyskać kredyt dla studenta?

Ponieważ studenci zwykle nie mają pracy zarobkowej i stałego źródła dochodu, potrzebni są poręczyciele, którzy wraz z nim podpisują umowę w banku. Niekiedy wystarczy jedna osoba, ale zazwyczaj potrzeba dwóch podpisów osób, które przedstawiają zaświadczenia o dochodach i zobowiązują się do spłaty zobowiązania, jeżeli sam kredytobiorca tego nie uczyni. Kredyt dla studenta jest produktem stosunkowo łatwo dostępnym, o który może starać się każdy.

Jak przebiega spłata kredytu studenckiego?

Najczęściej spłata zobowiązania następuje dopiero po zakończeniu nauki. Bywa, że bank czeka dwa lata i dopiero wtedy zaczyna wymagać spłaty pierwszych rat. Jeżeli jednak student zostanie skreślony z listy studentów lub sam zrezygnuje ze swoich studiów, wówczas bank jest o tym fakcie informowany i spłata rat kredytu rozpoczyna się niezwłocznie. Większość osób, które miały okazję skorzystać z tego produktu bankowego, ocenia go bardzo pozytywnie. Takie kredyty cechuje niskie oprocentowanie i stosunkowo niskie koszty.